Qui som?

L'Associació de Propietaris Forestals d'Eivissa (APFDE) és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la conservació, gestió i manteniment dels boscos de l'illa, des de l'iniciativa directa dels propietaris i amb la voluntat de compartir recursos i mitjans.

L'Associació està formada per persones que volen recuperar i restaurar els elements tradicionals que es troben a les seues finques (parets, pous, aljubs, sènies, marges...) i també, portar a terme accions a les masses forestals que serveixin per prevenir els incendis i garantir un adequat desenvolupament del bosc. L'esperit de l'entitat és mantenir les zones forestals de la mateixa manera que s'havien mantingut tradicionalment, amb una presència i activitat humanes sostenibles, que assegurin la supervivència d'aquestes zones tant des del punt de vista mediambiental com agrícola i rural.

Un dels principals avantatges que aportarà l'Assossiació és l'ús compartit i eficient de recursos i mitjans, com ara eines, maquinària, mà d'obra i accions que es portin endavant per aconseguir els objectius de recuperació i manteniment. La intenció és anar creant una xarxa cada vegada més amplia de propietats que facin ús dels mateixos mitjans, optimitzant així aquests recursos.

Un lloc per viure i per treballar

Dins l'esperit de l'APFDE hi ha el convenciment que els boscos i el sòl rústic en general tendran futur si es treballen com sempre s'havien treballat, però millorant la gestió. L'entitat està oberta a tots aquells propietaris que no volen que l'única sortida de la seua finca sigui vendre-la a terceres persones o deixar-la en un estat de total abandó. Aquelles feines que tal volta no es poden aconseguir de manera individual pel que representa d'esforç físic i econòmic, es poden realitzar dins una entitat on es comparteixen les accions i els recursos. Les nostres finques han de seguir sent un lloc per viure-hi i per treballar-hi.

 

Òrgans de Govern:

President: Rafael Tur Tur

Vicepresidenta: Olga Holzer Van der Graaf

Secretari: Javier Ripoll Guasch 

Tressorer: Mariano Tur Riera